ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa zariadení

ESET Server Security poskytuje automatickú správu externých zariadení (CD/DVD/USB atď.). Tento modul umožňuje kontrolovať (skenovať), blokovať a nastavovať rozšírené prístupové práva a pravidlá filtrovania, ako aj nastavovať prístup konkrétneho používateľa k zariadeniu. Toto môže byť užitočné v prípade, že správca chce, aby používatelia nemohli používať externé zariadenia s nežiaducim obsahom.


note

Ak povolíte správu zariadení pomocou možnosti Integrácia do systému, v ESET Server Security sa aktivuje funkcia Správa zariadení. Aby sa táto zmena prejavila, je nutné reštartovať počítač.

Správa zariadení sa stane aktívnou a vy budete môcť upravovať príslušné nastavenia. Ak je detegované zariadenie, ktoré je blokované existujúcim pravidlom, v pravom dolnom rohu sa zobrazí príslušné oznámenie a prístup k zariadeniu bude zamietnutý.

Pravidlá

Pravidlo správy zariadení definuje akciu, ktorá bude vykonaná pri pripojení zariadenia spĺňajúceho kritériá v pravidle.

Skupiny

Kliknutím na možnosť Upraviť môžete spravovať skupiny zariadení. Pridať alebo odstrániť zariadenia zo zoznamu môžete vytvorením novej skupiny zariadení alebo vybraním existujúcej.


note

V sekcii Protokoly si môžete prezrieť záznamy protokolu správy zariadení.