Upozornenia a okná správ

V tejto sekcii je možné nastaviť výstražné a informačné hlásenia programu ESET Server Security (napr. správy o úspešnej aktualizácii). Nastaviť je možné napríklad Trvanie zobrazenia oznámenia, ako aj Priehľadnosť okna s oznámením (len na systémoch, ktoré podporujú notifikácie).

Zobrazovať interaktívne upozornenia

Vypnite túto funkciu, ak si neprajete, aby program ESET Server Security zobrazoval akékoľvek upozornenia v oblasti oznámení systému Windows v pravom dolnom rohu obrazovky.

Zoznam interaktívnych upozornení

Túto možnosť využijete na automatizáciu. Ak nechcete zobraziť upozornenie a čakať na interakciu používateľa, môžete v rámci automatizácie pre konkrétne položky zrušiť výber možnosti Spýtať sa používateľa a vybrať požadovanú akciu, ktorú má produkt vykonať.

Okná správ sú používané na zobrazovanie krátkych textových správ alebo otázok.

Okná správ zatvárať automaticky

Dĺžku zobrazenia informačných okien je možné nastaviť v poli vedľa tejto možnosti. Po uplynutí nastaveného času sa okno oznámenia zatvorí automaticky, ak ho nezatvorí sám používateľ.

Potvrdzovacie správy

Po kliknutí na možnosť Upraviť sa zobrazí okno so zoznamom potvrdzovacích správ, ktoré ESET Server Security zobrazí pred vykonaním konkrétnej akcie. Použitím začiarkavacích políčok môžete upraviť nastavenia pre potvrdzovacie správy.