Sprievodca konfiguráciou klastra – inštalácia uzlov

Pri inštalácii produktu na vzdialené zariadenie bude v priebehu inicializácie klastra ESET inštalačný balík vyhľadávaný v adresári %ProgramData%\ESET\ESET Security\Installer. Ak sa inštalačný balík v danom adresári nenachádza, bude potrebné vyhľadať ho manuálne.

cluster_product_install_ready


Poznámka:

Pri vzdialenej automatickej inštalácii na uzol s rozdielnou architektúrou (32‑bitovým alebo 64‑bitovým operačným systémom) sa zobrazí výzva na vykonanie manuálnej inštalácie.

cluster_product_install_progress

Po správnom nastavení sa klaster ESET zobrazí v okne Nastavenia > Server.


Poznámka:

Ak je už na niektorých uzloch nainštalovaná staršia verzia ESET Server Security, zobrazí sa oznámenie, že je na daných zariadeniach vyžadovaná najnovšia verzia. Aktualizácia produktu ESET Server Security môže spôsobiť automatický reštart.

cluster_installed_correctly

Aktuálny stav klastra ESET môžete zistiť pomocou hlavného menu v časti Nástroje > Klaster.