Sprievodca konfiguráciou klastra – kontrola uzlov

Po zadaní podrobností inštalácie prebehne kontrola uzlov. V Zázname kontroly uzlov budú zobrazené nasledujúce informácie:

všetky existujúce uzly, ktoré sú v stave online,

nové uzly, ktoré sú prístupné,

uzol, ktorý je v stave online,

správcovské zdieľané umiestnenie je prístupné,

je možné vzdialené spustenie,

sú nainštalované správne verzie produktu (alebo žiadny produkt),

skontrolujte prítomnosť nových certifikátov.

cluster_install_check_progress

Po ukončení kontroly bude zobrazené hlásenie:

cluster_install_check_result