Nesprávne detegovaný súbor

Prosíme vás, aby ste nám posielali súbory, ktoré boli programom vyhodnotené ako infikované, hoci v skutočnosti infikované nie sú, aby sme mohli vylepšiť naše detekčné jadro a zvýšiť tak účinnosť ochrany pre všetkých používateľov. Falošný poplach (False positive – FP) môže nastať vtedy, keď sa štruktúra alebo charakteristika konkrétneho súboru zhoduje so vzorom obsiahnutým v detekčnom jadre.


Poznámka:

Prvé tri parametre sú povinné z dôvodu lepšej identifikácie legitímnej aplikácie a jej odlíšenia od škodlivého kódu. Poskytnutím doplňujúcich informácií pomôžete významnou mierou našim laboratóriám pri identifikácii a spracovaní vzoriek.

Názov a verzia aplikácie

Názov a verzia aplikácie (napr. číslo, alias alebo názov kódu).

Pôvod súboru (URL adresa alebo výrobca aplikácie)

Uveďte pôvod súboru (zdroj) a popíšte, ako ste k danému súboru prišli.

Účel aplikácie

Uveďte účel a typ aplikácie (napr. prehliadač, prehrávač médií atď.) pre rýchlejšie zaradenie a identifikáciu.

Poznámky a dodatočné informácie

Všetky ďalšie informácie, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii a spracovaní podozrivého súboru.