ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Izolace od sítě

Pod názvem Izolace od sítě nabízí ESET Server Security funkci pro zablokování síťové komunikace vašeho serveru. Izolování serveru od sítě můžete v extrémních scénářích využít jako preventivní opatření. Například v případě infikování serveru škodlivým kódem nebo po jeho kompromitování.

Po izolaci od sítě bude blokována veškerá síťová komunikace, kromě:

Spojení s doménovým řadičem

Komunikace produktu ESET Server Security

ESET Management Agent a ESET InspectConnector, pokud je nainstalován

Izolaci od sítě můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí eShell nebo klientskou úlohou v ESET PROTECT.

eShell

V interaktivním režimu:

Pro izolování použijte příkaz: network advanced set status-isolation enable

Pro ukončení izolace použijte příkaz: network advanced set status-isolation disable

network_isolation_eshell

Alternativně si můžete vytvořit dávkový soubor a spustit jej v režimu skriptování.

ESET PROTECT

Aktivujte izolaci sítě prostřednictvím klientské úlohy.

Ukončení izolace od sítě prostřednictvím klientské úlohy.

Po izolování serveru od sítě se změní stav produktu ESET Server Security na červený a zobrazí se hlášení Přístup k síti byl zablokován.