ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Aktualizace

Informace o aktuálním stavu aktualizace jsou zobrazovány na záložce Aktualizace v hlavním okně programu ESET Server Security. Pravidelná aktualizace ESET Server Security je základním předpokladem pro zajištění maximální bezpečnosti systému.

Modul Aktualizace se stará o to, aby byl program používal nejnovější detekční jádro a programové moduly. Aktualizace detekčního jádra a programových komponent představuje důležitou součást v ochraně pro škodlivému kódu.


note

Pokud jste produkt dosud neaktivovali (například licenčním klíčem), budete k tomu vyzváni právě teď. Dokud nebude program aktivován, nebudou se stahovat aktualizace. Pro aktivování produktu přejděte do sekce Nápověda a podpora a klikněte na tlačítko Aktivovat produkt.

page_update

Aktuální verze

Číslo reprezentující nainstalovanou verzi produktu ESET Server Security.

Poslední úspěšná aktualizace

Datum a čas poslední úspěšné aktualizace detekčního jádra a programových modulů. Pokud nevidíte dnešní datum, moduly nemusí být aktuální.

Poslední kontrola dostupnosti aktualizace

Datum a čas posledního pokusu o zjištění dostupnosti nové verze modulů.

Zobrazit všechny moduly

Kliknutím si zobrazíte seznam používaných programových modulů.

Zkontrolovat aktualizace

Kliknutím vynutíte ověření dostupnosti nové verze modulů.

Změnit interval aktualizace

Kliknutím můžete upravit interval spuštění naplánované úlohy pro pravidelnou automatickou aktualizaci

Pokud se nebudou delší dobu moduly aktualizovat, zobrazí se některá z níže uvedených chyb:

Chybová zpráva

Popis

Moduly nejsou aktuální

Tato chyba se zobrazí po neúspěšném kontaktování serveru při pokusu o ověření dostupnosti aktualizace. V takovém případě doporučujeme zkontrolovat nastavení. Mezi nejčastější důvody patří chybná aktivace nebo špatně nastavené připojení

Moduly se nepodařilo aktualizovat – produkt není aktivován

Chybně jste nastavili způsob aktualizace. Doporučujeme ověřit informace pro autentifikaci vůči aktualizačnímu serveru. To provedete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Aktualizace. Případně produkt aktivujte správnou licencí. V takovém případě v hlavním okně programu přejděte na záložku Nápověda a podpora a klikněte na tlačítko Správa licence/Aktivovat produkt a zadejte nový licenční klíč.

Chyba při stahování aktualizačních souborů

Chyba může souviset s nesprávným nastavením připojení k internetu. Doporučujeme zkontrolovat připojení k internetu (otevřením jakékoliv webové stránky ve webovém prohlížeči). Pokud se stránka neotevře, nedošlo k navázání spojení nebo situace poukazuje na problém ve vašem počítači. Pokud není připojení k internetu funkční, kontaktujte svého poskytovatele (ISP).

Moduly se nepodařilo aktualizovat Error 0073

Klikněte na Aktualizace > Zkontrolovat aktualizace. Pro více informací přejděte do Databáze znalostí.


note

V jednotlivých aktualizačních profilech můžete mít rozdílně nastaven proxy server. Potřebné nastavení aktualizačního profilu naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Aktualizace > Profil.