ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Okno a protokol kontroly

V horní části dialogového okna protokolu kontroly naleznete informaci o aktuálně kontrolovaném objektu společně s úplnou cestou. Dále je zde uveden počet nalezených hrozeb, celkový počet zkontrolovaných souborů, doba kontroly a uživatel, který kontrolu spustil. V dolní části okna naleznete v protokolu informace o verzi použitého detekčního jádra, datu kontroly a cílech.

Probíhající kontrolu můžete pozastavit pomocí tlačítka Pozastavit. Pozastavenou kontrolu obnovíte kliknutím na tlačítko Pokračovat.

scan_custom_progress_logs

Rolovat výpis protokolu kontroly

Pokud je tato možnost povolena, starší protokoly budou automaticky rolovat a v okně Protokoly se zobrazí pouze ty nejnovější.


note

Běžně dochází k tomu, že některé soubory nelze skenovat, například soubory chráněné heslem nebo soubory používané výhradně systémem (obvykle pagefile.sys a určité protokoly).

Po dokončení kontroly se v protokolu kontroly zobrazí všechny související informace.

scan_log

Kliknutím na přepínač MODULE_INACTIVE Filtrování si zobrazíte dialogové okno Filtrování protokolu, ve kterém můžete definovat kritéria filtrování protokolu a vyhledávat v něm konkrétní záznamy. V kontextovém menu jednotlivých záznamů protokolu naleznete následující možnosti: V kontextovém menu jednotlivých záznamů protokolu naleznete následující možnosti:

Akce

Použití

Klávesová zkratka

Více informací

Filtrovat záznamy stejného typu

Po aktivování tohoto filtru se zobrazí pouze záznamy stejného typu (diagnostické, varování, …).

Ctrl + Shift + F

 

Filtrovat…

Po kliknutí se otevře nové okno Filtrování protokolu, ve kterém můžete definovat kritéria pro filtrování záznamů.

 

Filtrování protokolu

Zapnout filtr

Kliknutím aktivujete filtr. Pokud jste dosud žádný filtr nedefinovali, zobrazí se průvodce jeho vytvořením. Při opětovném kliknutí se automaticky aktivuje naposledy použitý filtr.

 

 

Zrušit filtr

Vypne filtrování (stejné jako kdybyste opětovně použili přepínač pro zapnutí filtru).

 

 

Kopírovat

Zkopíruje vybrané záznamy do schránky.

Ctrl + C

 

Kopírovat vše

Zkopíruje všechny záznamy z daného okna.

 

 

Exportovat…

Kliknutím uložíte vybrané záznamy do .XML souboru.

 

 

Exportovat vše…

Uloží všechny záznamy do .XML formátu.