ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Kontrola počítače

Důležitou součástí ESET Server Security je tzv. volitelná kontrola (On-demand). Prostřednictvím ní můžete individuálně zkontrolovat soubory a složky ve vašem počítači. Z bezpečnostního hlediska je žádoucí, aby kontrola počítače byla spouštěna nejen při podezření na infekci soubory, ale v rámci prevence i průběžně.

Hloubkovou kontrolu pevného disku doporučujeme provádět v určitých časových intervalech (například jednou měsíčně), aby byly detekovány případné viry, které v době zápisu na disk nebyly zachyceny rezidentní ochranou. Taková situace může nastat, pokud byla rezidentní ochrana v té době vypnutá, program používal neaktuální detekčních moduly, případně soubor v době zápisu na disk program nebyl vyhodnocen jako hrozba.

V ESET Server Security jsou dostupné následující volitelné kontroly:

Kontrola úložiště

Zkontroluje všechny sdílené složky na lokálním serveru. Pokud není tato možnost dostupná, na serveru nejsou žádné sdílené složky.

Provést kontrolu počítače

Touto možností spustíte rychlou kontrolu počítače, která léčí infikované soubory bez potřeby zásahu uživatele. Výhodou této kontroly je snadná obsluha, kdy není nutné cokoli dalšího konfigurovat. V průběhu kontroly se zkontrolují všechny soubory na lokálních jednotkách a případně hrozby produkt automaticky vyléčí nebo odstraní. Úroveň léčení je nastavena na standardní úroveň. Pro podrobnější informace týkající se možností léčení si prostudujte kapitolu Léčení.


note

Doporučujeme provádět kontrolu počítače alespoň jednou měsíčně. Pro pravidelnou kontrolu můžete využít naplánovanou úlohu.

Volitelná kontrola

Vhodné řešení pro případ, kdy chcete definovat parametry kontroly – profil a cíle – podle svých představ. Výhodou volitelné kontroly je možnost podrobně specifikovat její parametry. Různé konfigurace můžete ukládat jako profily definované uživatelem, které jsou užitečné zejména pokud je potřeba periodicky opakovat kontrolu se stejnými parametry.

Kontrola výměnných médií

Funguje podobně jako možnost Provést kontrolu počítače – spustí rychlou kontrolu výměnných médií (CD/DVD/USB), která jsou aktuálně připojené k počítači. To může být užitečné ve chvíli, kdy si přeje zkontrolovat obsah připojeného USB zařízení k počítači na škodlivý software a další potenciální hrozby. Tuto kontrolu můžete také spustit tak, že při definování Volitelné kontroly kliknete na ozubené kolečko, v rozbalovacím menu Cíle kontroly vyberete možnost Výměnná média a kliknete na tlačítko Zkontrolovat.

Hyper-V kontrola

Tato možnost je dostupná pouze v případě, kdy je na serveru, na kterém běží ESET Server Security, nainstalován Správce technologie Hyper-V. Pomocí této možnosti zkontrolujete disky virtuálních počítačů na Microsoft Hyper-V Serveru exlink bez toho, abyste museli na virtuální počítač instalovat "agenta".

OneDrive kontrola

Zajišťuje kontrolu uživatelských souborů umístěných ve OneDrive cloudovém úložišti.

Opakovat poslední kontrolu

Zopakuje poslední kontrolu se stejným nastavením.


note

Možnost opakovat poslední kontrolu není dostupná pro volitelnou kontrolu databáze.

scan_custom_progress

K dispozici máte níže uvedené možnosti, které můžete využít pro získání podrobnějších informací o probíhajících kontrolách:

Drag and drop

Na vyznačené místo v okně ESET Server Security přetáhněte soubory, které chcete zkontrolovat. Po přetažení souborů budou ihned zkontrolovány.

Zavřít/Zavřít vše

Kliknutím zavřete danou zprávu.

Stav kontroly

Zobrazuje informace o probíhající kontrole. Zda byla dokončena nebo přerušena uživatelem.

Zobrazit protokol

Kliknutím zobrazíte detailní informace o kontrole.

Více informací

V průběhu kontroly si můžete kliknutím zobrazit informaci, jaký uživatel kontrolu spustil, počtu kontrolovaných objektů a době kontroly.

Otevřít okno kontroly

Okno průběhu kontroly zobrazuje aktuální stav kontroly a počet souborů, které obsahují škodlivý kód.