Průvodce clusterem – instalace uzlů a aktivace clusteru

Při vzdálené instalaci v průběhu inicializace ESET Clusteru se průvodce pokusí instalační balíček vyhledat ve složce %ProgramData%\ESET\ESET Security\Installer. Pokud nebude v dané složce instalační balíček nalezen, uživateli se zobrazí výzva a bude nutné jej vybrat ručně.

cluster_product_install_ready


note

Pokud se pokoušíte vzdáleně instalovat na uzly s odlišnou architekturou operačního systému (32-bit versus 64-bit), budete na to upozornění a vyzváni k ruční instalaci produktu ESET na jednotlivé uzly.

cluster_product_install_progress

Pokud jste správně nakonfigurovali ESET Cluster, v hlavním okně programu na záložce Nastavení > Server bude tato funkce bude aktivní.


note

Pokud je na některých uzlech nainstalována starší verze produktu ESET Server Security, budete upozornění, že je nutné provést aktualizaci. Mějte na paměti, že při provedení aktualizace produktu ESET Server Security prostřednictvím průvodce vytvořením clusteru může dojít k restartování serveru, na kterém je nainstalována starší verze.

cluster_installed_correctly

Aktuální stav ESET Clusteru si zobrazíte v hlavním menu na záložce Nástroje > Cluster.