ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení

Záložka Nastavení obsahuje následující sekce:

Server

Počítač

Síť

Web a mail

Nástroje – Diagnostické protokolování

Setup

Pro dočasné deaktivování konkrétního modulu klikněte na zelený přepínač MODULE_ENABLED. Mějte na paměti, že tímto můžete snížit úroveň zabezpečení serveru.

Pro opětovné aktivování vypnutého bezpečnostního modulu klikněte na červený přepínač MODULE_DISABLED. Následně bude daná součást opět funkční.

Pro přístup do detailního nastavení konkrétního modulu klikněte na ozubené kolečko gear.

Import a export nastavení

Pomocí této možnosti můžete načíst již existující konfiguraci z .xml souboru, případně si konfiguraci uložit a zálohovat.

Rozšířená nastavení

V rozšířeném nastavení můžete konfigurovat detailní nastavení programu a přizpůsobit si jeho chování vašim potřebám. Pro přístup do rozšířeného nastavení stiskněte kdekoli v hlavním okně programu klávesu F5.