Aktualizácia na novú verziu

Nové verzie ESET Server Security sú vydávané na účely zdokonalenia produktu a opravy chýb, ktoré nie je možné opraviť v rámci automatickej aktualizácie programových modulov.

Metódy aktualizácie:

Odinštalovanie/inštalácia – odstránenie starej verzie pred nainštalovaním novej verzie. Stiahnite si najnovšiu verziu ESET Server Security. Ak chcete zachovať aktuálnu konfiguráciu produktu, exportujte nastavenia zo svojej súčasnej verzie produktu ESET Server Security. Odinštalujte ESET Server Security a reštartujte server. Vykonajte novú inštaláciu pomocou inštalátora, ktorý ste stiahli. Importujte nastavenia pre načítanie vašej predošlej konfigurácie. Tento postup odporúčame použiť v prípade, že používate ESET Server Security na jednom serveri.

In-place – metóda aktualizácie, kde je nová verzia ESET Server Security nainštalovaná cez existujúcu inštaláciu.


Dôležité:

Je nevyhnutné, aby na vašom serveri neboli žiadne čakajúce aktualizácie operačného systému Windows ani nebol vyžadovaný reštart systému kvôli aktualizáciám či z akýchkoľvek iných dôvodov. Ak sa pokúsite vykonať aktualizáciu produktu pomocou metódy in-place na systéme, kde sú čakajúce aktualizácie operačného systému Windows alebo sa vyžaduje reštart systému, môže sa stať, že existujúca verzia ESET Server Security nebude odstránená správne. Môže taktiež dôjsť k problémom pri následnom pokuse o manuálne odinštalovanie starej verzie ESET Server Security.


Poznámka:

Počas aktualizácie ESET Server Security bude vyžadovaný reštart servera.

Vzdialená – táto metóda ja vhodná vo väčších sieťových prostrediach spravovaných nástrojom ESET PROTECT. Ide v podstate o čistú aktualizáciu, ktorá je vykonávaná vzdialene. Táto metóda je užitočná v prípade, že používate ESET Server Security na viacerých serveroch.

Sprievodca klastrom ESET – môže byť použitý aj ako metóda aktualizácie. Túto metódu odporúčame použiť pri 2 alebo viacerých serveroch využívajúcich ESET Server Security. Ide v podstate o aktualizáciu metódou in-place, ktorá je vykonávaná pomocou klastra ESET. ESET Klaster vrátane jeho funkcií však môžete využívať aj po vykonaní aktualizácie.


Poznámka:

Po aktualizácii produktu ESET Server Security odporúčame prejsť si všetky nastavenia a uistiť sa, že všetko je nastavené správne a podľa vašich požiadaviek.