Wstęp

Celem tego podręcznika jest ułatwienie optymalnego korzystania z programu ESET Server Security. Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych okien, należy nacisnąć klawisz F1 na klawiaturze, gdy dane okno jest otwarte. Zostanie wyświetlona pomoc dotycząca bieżącego okna programu.

W celu zapewnienia zgodności oraz uniknięcia pomyłek w niniejszym podręczniku stosowana jest terminologia oparta na nazwach parametrów ESET Server Security. Zastosowaliśmy również jednolity zbiór symboli do oznaczenia konkretnych tematów o określonym poziomie ważności.


UWAGA

Uwagi stanowią krótkie spostrzeżenia. Można je pominąć, lecz mogą również zawierać cenne informacje dotyczące określonych funkcji lub łącza do podobnych tematów.

 


WAŻNE

Zagadnienia te wymagają uwagi czytelnika i pomijanie ich nie jest zalecane. Zawierają one istotne informacje niemające krytycznego znaczenia.

 


OSTRZEŻENIE

Informacje krytyczne, które należy traktować z większą ostrożnością. Ostrzeżenia zostały umieszczone specjalnie w celu uniknięcia potencjalnie szkodliwych błędów. Należy dokładnie zapoznać się z treścią ostrzeżenia, ponieważ dotyczy ono wrażliwych ustawień systemowych lub zagadnień związanych z ryzykiem.

 


PRZYKŁAD

To jest przykład zastosowania danej funkcji, pomagający zrozumieć jej przeznaczenie.

 

Jeżeli zobaczysz następujący element w prawym górnym rogu strony pomocy, wskazuje on nawigację po oknach graficznego interfejsu użytkownika programu ESET Server Security. Użyj tych wskazówek, aby przejść do okna opisywanego na danej stronie pomocy.

Otwórz ESET Server Security
Kliknij pozycję Konfiguracja > Serwer > Konfiguracja skanowania w usłudze OneDrive > Zarejestruj

gui_click

 

Konwencje formatowania:

Oznaczenie

Znaczenie

Pogrubiona czcionka

Nagłówki sekcji, nazwy funkcji lub elementy interfejsu użytkownika (np. przyciski).

Pochylona czcionka

Elementy zastępcze dla informacji wprowadzanych przez użytkownika. Na przykład nazwa pliku lub ścieżka oznaczają, że rzeczywista ścieżka lub nazwa pliku są wprowadzane przez użytkownika.

Czcionka Courier New

Przykłady kodu lub poleceń.

Hiperłącze exlink

Zapewnia szybki i łatwy dostęp do przywoływanych tematów lub zewnętrznych adresów internetowych. Hiperłącza są zaznaczone na niebiesko i mogą być podkreślone.

%ProgramFiles%

Katalog systemowy, w którym przechowywane są programy zainstalowane w systemie Windows lub innym.

Tematy pomocy online dotyczące programu ESET Server Security podzielono na kilka rozdziałów i podrozdziałów. Odpowiednie informacje można znaleźć, przeglądając spis treści stron pomocy. Można również przeprowadzić wyszukiwanie tekstu, wpisując szukane słowa lub frazy.