Voorwoord

Deze handleiding is bedoeld om u te helpen optimaal gebruik te maken van ESET Server Security. Als u meer wilt weten over een venster van het programma, drukt u op F1 op uw toetsenbord terwijl het desbetreffende venster is geopend. De Help-pagina voor het venster dat u op dat moment bekijkt, wordt dan weergegeven.

Voor consistentie en om verwarring te voorkomen is het gebruik van terminologie in deze handleiding gebaseerd op de namen van de ESET Server Security-parameters. Ook is gebruikgemaakt van een uniforme reeks symbolen om onderwerpen mee aan te duiden die met name interessant of belangrijk zijn.


OPMERKING

Een opmerking is alleen een korte observatie. Hoewel u opmerkingen kunt overslaan, kunnen opmerkingen waardevolle informatie bevatten, zoals bepaalde functies of een koppeling naar een verwant onderwerp.

 


BELANGRIJK

Hiervoor is uw aandacht vereist. Het wordt niet aangeraden deze berichten over te slaan. Belangrijke opmerkingen bevatten significante, maar niet kritische informatie.

 


WAARSCHUWING

Cruciale informatie die u volle aandacht behoeven. Waarschuwingen zijn bedoeld om te voorkomen dat u fouten maakt met potentieel schadelijke gevolgen. Lees de tekst die in waarschuwingen staat aandachtig door en zorg dat u die begrijpt, aangezien erin wordt verwezen naar uiterst gevoelige systeeminstellingen of iets risicovols.

 


VOORBEELD

Dit is een use case of praktisch voorbeeld dat u zal helpen te begrijpen hoe een bepaalde functie kan worden gebruikt.

 

Volg deze aanwijzingen om naar het venster te gaan dat op de desbetreffende Help-pagina wordt beschreven. Als u het volgende element rechtsboven op een Help-pagina ziet, wijst dat op een navigatiemogelijkheid in de vensters van een grafische gebruikersinterface (GUI) van ESET Server Security.

ESET Server Security Openen
Klik op Instellingen > Server > OneDrive-scan installeren > Registreren

gui_click

 

Opmaakconventies:

Conventie

Betekenis

Vette tekst

Kopteksten van secties, namen van functies of gebruikersinterface-items, zoals knoppen.

Cursieve tekst

Tijdelijke plaatsaanduidingen voor informatie die u opgeeft. Een voorbeeld: bestandsnaam of pad betekent dat u het daadwerkelijke pad of een naam van een bestand opgeeft.

Courier New

Codevoorbeelden of opdrachten.

Hyperlink exlink

Geeft snel toegang tot onderwerpen waarnaar wordt verwezen of tot een externe weblocaties. Hyperlinks zijn blauw gemarkeerd en kunnen onderstreept zijn.

%ProgramFiles%

De Windows-systeemmap waarin geïnstalleerde programma's van Windows worden opgeslagen.

De online-Help-pagina's van ESET Server Security zijn verdeeld in diverse hoofdstukken en subhoofdstukken. U vindt alle relevante informatie door de inhoud van de Help-pagina's door te bladeren. Of u kunt met volledige tekst zoeken door woorden of zinsdelen te typen.