Nápověda k programu

Vítejte v nápovědě k produktu ESET File Security. Věříme, že informace obsažené v této nápovědě vás seznámí s produktem a pomohou vám zabezpečit server. Pro zobrazení nápovědy k jakémukoli oknu produktu, ve kterém se právě nacházíte, stiskněte klávesu F1 . Následně se v nápovědě zobrazí kapitola odpovídající části produktu, kterou máte otevřenou.

Z důvodu zachování konzistence a zabránění nejasnostem vychází použitá terminologie v této příručce z názvosloví ESET File Security. Používáme rovněž jednotnou sadu prvků na zvýraznění částí kapitol, které jsou zvlášť důležité, případně by neměli uniknout vaší pozornosti.


Poznámka

Poznámka je krátký výtah informace. Ačkoli ji můžete vynechat, poznámka poskytuje cenné informace k dané funkci nebo odkaz na související kapitoly.

 


DŮLEŽITÉ

Toto oznámení vyžaduje vaši pozornost a neměli byste jej ignorovat. Obvykle obsahuje nekritické, ale však důležité informace.

 


VAROVÁNÍ

Kritická informace, které byste měli věnovat pozornost. Upozornění jsou umístěna tak, aby vás včas varovala a zároveň vám pomohla vyvarovat se chybám, které by mohli mít negativní následky. Tyto informace čtěte pozorně, mohou se odvolávat na citlivou konfiguraci systému nebo rizikové kroky.

 


Příklad

Příklad popisující uživatelský scénář nebo praktickou ukázku pro pochopení fungování nebo používání dané funkce.

 

Pokud v pravém horní rohu nápovědy uvidíte následující prvek, znamená to, že se jedná o popis grafického uživatelského rozhraní produktu ESET File Security. Pro zobrazení popisovaného okna postupujte podle uvedených kroků.

Otevřete si ESET File Security
Klikněte na Nastavení > Server > Možnosti OneDrive kontroly > Registrovat

gui_click

 

Konvence formátování:

Konvence

Význam

Tučné písmo

Názvy sekcí, funkcí a položek uživatelského rozhraní jako jsou tlačítka.

Kurzíva

Zástupné znaky pro informace, které máte zadat. Například název souboru nebo cesta k souboru znamená, že máte zadat skutečnou cestu nebo název souboru.

Courier New

Příklady kódů nebo příkazů

Hypertextový odkaz exlink

Poskytuje rychlý přístup do odkazovaných kapitol nebo externích zdrojů. Hypertextové odkazy jsou zvýrazněny modře, mohou být podtržené.

%ProgramFiles%

Systémová složka operačního systému Windows, do které se standardně instalují programy a další součásti systému.

Online příručka k produktu ESET File Security je rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol. Díky tomu můžete procházením obsahu snadno najít požadované informace. Alternativně můžete využít fulltextové vyhledávání, do kterého zadejte konkrétních slova nebo fráze.