Karanténa

Hlavním úkolem karantény je bezpečné uchovávání infikovaných souborů. Ve většině případů se může jednat o soubory, které není možné vyléčit, není jisté, zda je bezpečné jejich odstranění, případně se jedná o chybnou detekci ze strany produktu ESET File Security. Do karantény můžete ručně přidat jakýkoli soubor. To je vhodné v případě, kdy podezřelý soubor nebyl detekován antivirovým skenerem. Soubory z karantény můžete zaslat k analýze do virové laboratoře společnosti ESET.

page_quarantine

Soubory uložené v karanténě si můžete prohlédnout v přehledné tabulce včetně informací o datu a čase přidání souboru do karantény, cesty k původnímu umístění souboru, jeho velikosti v bajtech, důvodu proč byl přidán do karantény (např. objekt přidaný uživatelem) a počtu infiltrací (např. pokud archiv obsahoval více infikovaných souborů).

Přidání do karantény

ESET File Security přidává soubory do karantény automaticky při jejich vymazání (pokud jste tuto možnost v okně s upozorněním nezrušili). Pokud uznáte za vhodné, může pomocí tlačítka Přidat do karantény... do karantény přidat podezřelý soubor ručně. V takovém případě se však soubor ze svého původního umístění nesmaže. Kromě tlačítka Přidat do karantény... lze tuto akci provést kliknutím pravým tlačítkem myši v okně Karantény a vybrat možnost Přidat do karantény....

Obnovení z karantény

Soubory uložené v karanténě můžete vrátit do jejich původního umístění, odkud byly vymazány. Slouží k tomu funkce Obnovit, která je rovněž přístupná také z kontextového menu po kliknutí pravým tlačítkem myši na daný soubor v karanténě. V kontextovém menu se dále nachází možnost Obnovit do..., která dokáže obnovit soubor na jiné místo, než to, ze kterého byl původně smazán. Pokud se jedná o potenciálně nechtěnou aplikaci exlink, v takovém případě bude v kontextovém menu dostupná možnost Obnovit a vyloučit z kontroly.


Poznámka:

Pokud program do karantény umístil soubor z důvodu falešného poplachu, vytvořte pro něj výjimku z kontroly a zašlete jej na technickou podporu společnosti ESET.

Odeslání souboru z karantény k analýze

Pokud máte v karanténě uložen soubor s podezřelým chováním, můžete jej odeslat do společnosti ESET k analýze. Vyberte daný soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte možnost Odeslat k analýze.

Odstranění souboru z karantény

Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný objekt a z kontextového menu vyberte možnost Odstranit z karantény, případně stiskněte klávesu Delete.