Registrace aplikace ESET OneDrive skener

Pomocí níže uvedených kroků zaregistrujete aplikaci ESET OneDrive scanner do vašeho Microsoft OneDrive / Office 365 / Azure účtu:

Pro spuštění průvodce registrací vyberte možnost Registrovat.

wizard_registration

V zobrazeném dialogovém okně zadejte přihlašovací údaje Microsoft OneDrive / Office 365 administrátora. Vyčkejte na dokončení registrace ze strany Microsoft OneDrive.

wizard_registration2

Následně se v internetovém prohlížeči otevře webová stránka (Pick an account) společnosti Microsoft. Vyberte účet, který chcete použít, případně znovu zadejte údaje Microsoft OneDrive / Office 365 administrátora, a klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Dále se zobrazí seznam oprávnění, která aplikace ESET OneDrive scanner vyžaduje. Kliknutím na tlačítko Přijmout umožníte ESET File Security OneDrive skeneru přístup k datům uloženým ve vašem cloudovém úložišti OneDrive.

wizard_registration_access_rights

Pokud se prohlížeč dotáže na odeslání informací, klikněte na tlačítko Pokračovat (data jsou odeslána pouze na server, kde běží ESET File Security a OneDrive tímto způsobem oznamuje produktu úspěšnou registraci).

Po zavření internetového prohlížeče zobrazí produkt informaci o úspěšném zaregistrování aplikace ESET OneDrive scanner. Průvodce ukončete kliknutím na Hotovo.

wizard_registration_successful


Poznámka:

Proces registrace aplikace ESET OneDrive scanner se může drobně lišit, v závislosti na tom, zda jste přihlášení na některém z portálů společnosti Microsoft (OneDrive, Office 365, Azure, ...) jako administrátor, nebo nikoli. V průběhu registrace postupujte podle instrukcí zobrazených na obrazovce.

Pokud se vám v průběhu registrace aplikace ESET OneDrive scanner zobrazí některé z níže uvedených chybových hlášení, vyzkoušejte pro vyřešení situace navržené řešení.

Chyba

Popis

Může se jednat o chybu v produktu ESET File Security. Zkuste spustit registraci aplikace ESET OneDrive scanner později. V případě přetrvávajících potíží kontaktujte technickou ESET Technickou podporu.

Nelze se připojit k Microsoft OneDrive.

Zkontrolujte připojení k internetu a spusťte znovu registraci aplikace ESET OneDrive scanner.

Microsoft OneDrive vrátil neočekávanou chybu.

Microsoft OneDrive server vrátil HTTP 4xx chybu bez bližší chybové zprávy. V případě přetrvávajících potíží kontaktujte technickou ESET Technickou podporu.

Microsoft OneDrive vrátil následující chybu.

Microsoft OneDrive server vrátil konkrétní chybovou zprávu. Pro více informací klikněte na Zobrazit chybu.

Platnost konfigurační úlohy vypršela.

Konfigurační úloha na registraci aplikace ESET OneDrive scanner běžela příliš dlouho, Zkuste spustit registraci aplikace ESET OneDrive scanner později.

Konfigurační úloha byla zrušena.

Přerušili jste běh konfigurační úlohy pro registraci aplikace. Pokud chcete registraci dokončit, spusťte úlohu znovu.

Probíhá jiná konfigurační úloha.

Již běží jiná konfigurační úloha na registraci aplikace. Vyčkejte na její dokončení.