ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Dávkové súbory/skriptovanie

eShell je efektívny nástroj na vytváranie skriptov a automatizácie. Ak chcete použiť dávkový súbor v nástroji eShell, vytvorte takýto súbor pomocou nástroja eShell a zadávajte v ňom príkazy.


example

eshell get computer real-time status

Niekedy je potrebné príkazy používať reťazovo. Napríklad, ak chcete zistiť typ naplánovanej úlohy, zadajte príkaz:

eshell select scheduler task 4 "&" get scheduler action

Výber položky (v tomto prípade úloha č. 4) sa aplikuje len na práve spustenú inštanciu nástroja eShell. Ak by ste chceli tieto dva príkazy spustiť jeden po druhom, druhý príkaz by zlyhal so správou "No task selected or selected task no longer exists".

Z bezpečnostných dôvodov je pri spúšťaní súborov nastavená politika Obmedzené skriptovanie. To vám umožňuje používať eShell ako nástroj na monitorovanie, pričom nebudú umožnené zmeny nastavení ESET Server Security pomocou skriptu. Príkazy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť, ako napr. vypnutie ochrany, budú zamietnuté so správou Prístup odmietnutý. Odporúčame, aby ste na spúšťanie príkazov, ktoré vykonávajú zmeny v nastaveniach, používali podpísané dávkové súbory.

Ak chcete vykonávať zmeny v konfigurácii manuálnym zadaním jediného príkazu v príkazovom riadku systému Windows, musíte umožniť nástroju eShell úplný prístup (neodporúča sa). Na umožnenie úplného prístupu použite príkaz ui eshell shell-execution-policy v interaktívnom režime samotného nástroja eShell alebo v hlavnom okne programu prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia (F5) > Používateľské rozhranie > ESET Shell.

Podpísané dávkové súbory

eShell umožňuje zabezpečiť bežné dávkové súbory (*.bat) podpisom. Skripty sú podpísané rovnakým heslom, aké je použité na ochranu nastavení. Aby bolo možné skript podpísať, je potrebné najprv povoliť ochranu nastavení heslom. Môžete tak urobiť v hlavnom okne programu alebo v rámci nástroja eShell pomocou príkazu set ui access lock-password. Po nastavení hesla môžete začať podpisovať dávkové súbory.


note

Ak zmeníte heslo pre ochranu prístupu k nastaveniam, budete musieť podpísať všetky skripty znova. V opačnom prípade sa po zmene hesla skripty nebudú môcť správne spustiť. Heslo zadané pri podpisovaní skriptu musí byť zhodné s heslom ochrany prístupu k nastaveniam.

Ak chcete podpísať dávkový súbor, spustite príkaz sign <script.bat> z koreňového kontextu eShell, kde script.bat je cesta k skriptu, ktorý chcete podpísať. Zadajte a potvrďte heslo, ktoré sa použije na podpísanie. Toto heslo musí byť rovnaké ako heslo použité na ochranu nastavení. Podpis sa nachádza na konci dávkového súboru vo forme komentára. V prípade, že už bol v minulosti súbor podpísaný, starý podpis bude nahradený novým podpisom.


note

Ak zmeníte podpísaný dávkový súbor, musíte súbor znova podpísať.

Na spustenie podpísaného dávkového súboru z príkazového riadka systému Windows alebo pomocou plánovanej úlohy použite nasledujúci príkaz:

eshell run <script.bat>

script.bat je cesta k dávkovému súboru.

eshell run d:\myeshellscript.bat