ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Inštalácia ESET Server Security

Ide o typického sprievodcu inštaláciou cez hlavné okno programu. Dvakrát kliknite na inštalačný balík .msi a postupujte podľa nasledujúcich krokov pre inštaláciu ESET Server Security:

1.Kliknutím na Ďalej pokračujte alebo kliknite na Zrušiť, ak chcete inštaláciu ukončiť.

2.Sprievodca inštaláciou je v jazyku, ktorý je určený v rámci Home location v nastavení Region > Location na vašom operačnom systéme (alebo v rámci Current location v nastavení Region and Language > Location na starších systémoch). Pomocou roletového menu Jazyk produktu zvoľte, v akom jazyku bude produkt nainštalovaný. Jazyk zvolený pre ESET Server Security nezávisí od toho, v akom jazyku je zobrazený sprievodca inštaláciou.

install_welcome

3.Po kliknutí na Ďalej sa zobrazí Licenčná dohoda s koncovým používateľom. Po potvrdení súhlasu s podmienkami Licenčnej dohody s koncovým používateľom a Zásadami ochrany osobných údajov kliknite na Ďalej.

accept_eula

4.Vyberte si jeden z dostupných typov inštalácie (dostupnosť závisí od vášho operačného systému):

Kompletná

Budú nainštalované všetky funkcie produktu ESET Server Security.


note

Inštalátor obsahuje iba tie najdôležitejšie moduly. Všetky ostatné moduly sa stiahnu v priebehu počiatočnej aktualizácie modulov, ktorá prebehne po aktivácii produktu.

Základná

Tento typ inštalácie je určený pre server typu Windows Server Core. Postup inštalácie je rovnaký ako pri Kompletnej inštalácii, avšak inštalátor vyberie len základné funkcie a ovládanie cez príkazový riadok.

Hoci je základná inštalácia určená hlavne pre Windows Server Core, môžete ju v prípade potreby použiť aj na štandardných Windows serveroch. Bezpečnostné produkty ESET nainštalované v rámci základnej inštalácie nemajú grafické používateľské rozhranie. To znamená, že ESET Server Security budete ovládať len cez príkazový riadok. Podrobnejšie informácie a parametre nájdete v kapitole Inštalácia cez príkazový riadok.


example

Pre spustenie základnej inštalácie pomocou príkazového riadka použite nasledujúci vzorový príkaz:

msiexec /qn /i efsw_nt64.msi ADDLOCAL=_Base

Vlastná

Vlastná inštalácia vám umožňuje vybrať, ktoré funkcie ESET Server Security budú na systém nainštalované. Pred začatím inštalácie sa zobrazí zoznam modulov a funkcií produktu. Je to užitočné v prípade, ak si chcete prispôsobiť vašu inštaláciu a nainštalovať len súčasti produktu ESET Server Security, ktoré potrebujete.

install_custom

5.Zobrazí sa vám výzva, aby ste vybrali umiestnenie, kam sa ESET Server Security nainštaluje. Štandardne sa program inštaluje do adresára C:\Program Files\ESET\ESET Server Security. Ak chcete umiestnenie zmeniť (neodporúča sa), kliknite na možnosť Prehľadávať.

install_select_folder

6.Kliknutím na Inštalovať spustite inštalačný proces. Po inštalácii sa zobrazí výzva na aktiváciu produktu ESET Server Security.