ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Sprievodca konfiguráciou klastra – inštalácia uzlov

Pri inštalácii produktu na vzdialené zariadenie bude v priebehu inicializácie klastra ESET inštalačný balík vyhľadávaný v adresári %ProgramData%\ESET\ESET Security\Installer. Ak sa inštalačný balík v danom adresári nenachádza, bude potrebné vyhľadať ho manuálne.

cluster_product_install_ready


note

Pri vzdialenej automatickej inštalácii na uzol s rozdielnou architektúrou (32‑bitovým alebo 64‑bitovým operačným systémom) sa zobrazí výzva na vykonanie manuálnej inštalácie.

cluster_product_install_progress

Po správnom nastavení sa klaster ESET zobrazí v okne Nastavenia > Server.


note

Ak je už na niektorých uzloch nainštalovaná staršia verzia ESET Server Security, zobrazí sa oznámenie, že je na daných zariadeniach vyžadovaná najnovšia verzia. Aktualizácia produktu ESET Server Security môže spôsobiť automatický reštart.

Aktuálny stav klastra ESET môžete zistiť pomocou hlavného menu v časti Rozšírené nastavenia (F5) > Nástroje > Klaster.