ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přístup k poskytovaným datům

Níže uvádíme několik příkladů, jak získat ESET WMI data prostřednictvím příkazového řádku a PowerShellu, které můžete použít z jakéhokoli operačního systému Windows. K WMI třídám můžete přistupovat mnoha způsoby prostřednictvím dalších skriptovacích jazyků a nástrojů.

Příkazový řádek bez skriptů

Příkazový řádek wmic lze použít pro přístup k různým předdefinovaným nebo vlastním třídám WMI.

Pro zobrazení informací o nainstalovaném produktu ESET na lokálním počítači použijte příkaz:

wmic /namespace:\\root\ESET Path ESET_Product

Pro zobrazení pouze informace o verzi nainstalovaného produktu ESET na lokálním počítači použijte příkaz:

wmic /namespace:\\root\ESET Path ESET_Product Get Version

Pro zobrazení informací o nainstalovaném produktu ESET na vzdáleném s IP adresou počítači použijte příkaz 10.1.118.180:

wmic /namespace:\\root\ESET /node:10.1.118.180 /user:Administrator Path ESET_Product

PowerShell

Pro zobrazení informací o nainstalovaném produktu ESET na lokálním počítači použijte příkaz:

Get-WmiObject ESET_Product -namespace 'root\ESET'

 

Pro zobrazení informací o nainstalovaném produktu ESET na vzdáleném s IP adresou počítači použijte příkaz 10.1.118.180:

$cred = Get-Credential # promts the user for credentials and stores it in the variable
Get-WmiObject ESET_Product -namespace 'root\ESET' -computername '10.1.118.180' -cred $cred