ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Dočasná změna nastavení

Pokud jsou na ESET Server Security vynuceny politiky ESET PROTECT, zobrazí se na stránce Nastavení ikona zámkuoverride_mode_icon místo přepínače zapnout/vypnout a vedle přepínače v okně Rozšířená nastavení se také zobrazí ikona zámku.

override_mode_setup

Nastavení vynucená politikou z ESET PROTECT není možné standardně lokálně měnit. V případě, že je potřebujete modifikovat, například při řešení problémů, můžete využít režim dočasné změny nastavení. Aktivaci tohoto režimu pro dočasnou změnu nastavení je nutné nejprve povolit prostřednictvím politiky z ESET PROTECT.

Přihlaste se do ESET PROTECT Web Console, přejděte na záložku Politiky a vyberte a upravte existující politiku pro ESET Server Security, případně vytvořte novou. V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto možnost aktivujte a nastavte její parametry včetně způsobu ověření (heslem nebo uživatelským účtem z Active Directory).

Po úpravě politiky nebo po vynucení nové politiky pro ESET Server Security se v okně Rozšířená nastavení zobrazí tlačítko Dočasně změnit nastavení.

override_mode_advanced

Klikněte na toto tlačítko, vyberte dobu platnosti změn a klikněte na tlačítko Použít.

override_mode_duration

Pokud jste nastavili ověřování heslem, budete vyzváni k jeho zadání.

override_mode_displayed

Po vypršení Dočasné změny nastavení se všechny změny provedené v konfiguraci vrátí zpět k původnímu nastavení politik ESET PROTECT. Před vypršením Dočasné změny nastavení se zobrazí oznámení.

V případě potřeby můžete režim dočasné změny nastavení kdykoli ručně ukončit v hlavním okně programu na záložce Přehled nebo v Rozšířeném nastavení.