Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Używanie programu ESET Server Security

Ta część zawiera szczegółowy opis interfejsu użytkownika i ma na celu objaśnienie sposobu korzystania z programu ESET Server Security.

Interfejs użytkownika umożliwia szybkie uzyskanie dostępu do często używanych funkcji:

Monitorowanie

Pliki dziennika

Skanowanie

Aktualizacje

Ustawienia

Narzędzia