Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Procedura instalacji produktu ESET Server Security

Jest to typowe główne okno programu Kreator instalacji. Kliknij dwukrotnie pakiet .msi i wykonaj przedstawione czynności, aby zainstalować program ESET Server Security:

1.Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację, lub Anuluj, aby ją zakończyć.

2.Kreator instalacji jest wyświetlony w języku, który został wybrany za pomocą opcji Lokalizacja główna w obszarze Region > Lokalizacja w systemie operacyjnym (lub za pomocą opcji Bieżąca lokalizacja w obszarze Region i język > Lokalizacja w starszych systemach). Z menu rozwijanego wybierz opcję Język produktu, aby zainstalować program ESET Server Security w tym języku. Wybrany język programu ESET Server Security jest niezależny od języka kreatora instalacji.

install_welcome

3.Kliknij przycisk Dalej, a zostanie wyświetlona Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego. Po zaakceptowaniu dokumentów Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego i Polityka prywatności kliknij przycisk Dalej.

accept_eula

4.Wybierz jeden z dostępnych typów instalacji (zależnie od systemu operacyjnego):

Pełna

Instalowane są wszystkie funkcje programu ESET Server Security. Zwana także kompletną instalacją.

Główna

Instalacja tego typu jest przeznaczona dla wersji Server Core systemu Windows. Procedura instalacji jest taka sama jak w przypadku instalacji pełnej, jednak zostaną zainstalowane wyłącznie główne funkcje oraz interfejs użytkownika wiersza polecenia.

Mimo że opcja instalacji głównej jest przeznaczona dla wersji Server Core systemu Windows, można ją również przeprowadzić w zwykłym systemie Windows Server. Produkt zabezpieczający firmy ESET zainstalowany w ramach instalacji podstawowej nie ma głównego okna programu. To znaczy, że podczas pracy z programem ESET Server Security można korzystać wyłącznie z interfejsu użytkownika wiersza polecenia. Więcej szczegółowych informacji i opis parametrów specjalnych można znaleźć w sekcji Instalacja z poziomu wiersza polecenia.


example

Aby uruchomić instalację główną za pośrednictwem wiersza polecenia, należy użyć następującego przykładowego polecenia:

msiexec /qn /i efsw_nt64.msi ADDLOCAL=_Base

Niestandardowa

Ten typ instalacji umożliwia wybranie funkcji programu ESET Server Security, które zostaną zainstalowane. Przed rozpoczęciem instalacji jest wyświetlana lista modułów i funkcji tego produktu. Jest to przydatne w celu dostosowania programu ESET Server Security, tak aby zawierał jedynie potrzebne komponenty.

install_custom

5.Zostanie wyświetlony monit o podanie lokalizacji, w której zostanie zainstalowany program ESET Server Security. Domyślnie program jest instalowany w katalogu C:\Program Files\ESET\ESET Server Security. Aby zmienić tę lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj (niezalecane).

install_select_folder

6.Kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony monit o z prośbą o aktywację programu ESET Server Security.