ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zapnúť Sprievodcu šifrovaním

Šifrovanie môžete na danej pracovnej stanici spustiť na obrazovke Počítačekontextovom menu –> Zapnúť šifrovanie alebo pri danej pracovnej stanici zo sekcie Podrobnosti o počítači –> Zobraziť podrobnosti –> Prehľad –> Sekcia šifrovania –> Šifrovať počítač.

enable_encryption

Po spustení sprievodcu Zapnutím šifrovania vykonajte tieto kroky:

1.Vyberte EFDE Konfiguračnú politiku, ktorú chcete použiť.

2.Zaškrtnite políčko Inštalovať ESET Full Disk Encryption v prípade potreby, ak na pracovnej stanici EFDE klient ešte nie je nainštalovaný.

3.Správny produkt/verzia sa vyberie na základe OS danej pracovnej stanice.


note

Ak používate ESET Security Management Center, musíte si vybrať Produkt/Verziu, ktorý chcete zahrnúť do inštalátora. Okrem špecifických prípadov odporúčame vždy použiť najnovšiu dostupnú verziu produktu.

4.Vyberte EFDE licenciu, ktorú chcete používať.

5.Vyberte Jazyk inštalátora a produkt, ktorý chcete nainštalovať.

6.Zaškrtnite políčko na znak toho, že súhlasíte s Licenčnou dohodou s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov.

7.Kliknite na Spustiť šifrovanie, čím sa na pracovnej stanici spustí šifrovanie.