วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การควบคุมเว็บ

ใช้การตั้งค่าการควบคุมเว็ปไซต์เพื่อปกป้องบริษัทของคุณจากความเสี่ยงในการรับผิดทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การควบคุมเว็ปไซต์สามารถควบคุมดูแลการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเป้าหมายคือเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเข้าถึงหน้าต่างๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย หรือหน้าที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

นายจ้างหรือผู้ดูแลระบบสามารถห้ามการเข้าถึงเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้มากกว่า 27 ประเภทและกว่า 140 ประเภทย่อย และบันทึกการเข้าถึงเหล่านี้

การควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์เป็นฟีเจอร์สำหรับจัดการ การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกควบคุมจาก ESET PROTECT Cloud


note

เพื่อให้การควบคุมเว็บไซต์ทำงานได้ อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

ESET Endpoint Security for Android เวอร์ชัน 3 หรือใหม่กว่า

Android เวอร์ชัน 8 หรือใหม่กว่า

ลงทะเบียนใน ESET PROTECT Cloud ด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบอุปกรณ์

เบราว์เซอร์ที่มีการป้องกัน

Chrome

Chrome Beta

Firefox

Firefox Beta

Opera

Opera Beta

Opera Mini

Opera Mini Beta

เบราว์เซอร์ Opera TV

Samsung อินเทอร์เน็ต

Mint

เบราว์เซอร์ Yandex

DuckDuckGo

เบราว์เซอร์ Kiwi

Edge

Silk ในอุปกรณ์ Amazon

เบราว์เซอร์ Mi

เบราว์เซอร์ Xiaomi Mi

Vewd ใน Android TV

แอพที่ใช้องค์ประกอบเบราว์เซอร์ที่มีการป้องกันสำหรับมุมมองเว็บจะได้รับการป้องกันด้วย