วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การจัดการระยะไกล

ESET PROTECT ช่วยให้คุณจัดการ ESET Endpoint Security for Android ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเครือข่ายจากตำแหน่งกลางตำแหน่งเดียวได้

การใช้ ESET PROTECT ไม่เพียงแต่จะเพิ่มระดับความปลอดภัยของคุณ แต่ยังมอบความสะดวกสบายในการดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ ESET ที่ติดตั้งบนไคลเอ็นต์เวิร์กสเตชันและอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ ESET Endpoint Security for Android สามารถเชื่อมต่อกับ ESET PROTECT โดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตประเภทใดก็ได้ เช่น WiFi, LAN, WLAN, เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G, 4G LTE, HSDPA, GPRS) เป็นต้น ตราบใดที่เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบปกติ (ไม่มีพร็อกซีหรือไฟร์วอลล์) และกำหนดค่าปลายทางทั้งสองจุดไว้อย่างถูกต้องแล้ว

เมื่อเชื่อมต่อ ESET PROTECT ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อที่สำเร็จจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ ESET PROTECT ให้เพิ่มอุปกรณ์ไปที่รายการ คอมพิวเตอร์ ในเว็บคอนโซล ESET PROTECT แล้วลงทะเบียนอุปกรณ์โดยใช้งาน การลงทะเบียนอุปกรณ์ จากนั้นป้อน ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ MDC.

ลิงก์การลงทะเบียน (ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ MDC) ที่ใช้รูปแบบมาตรฐาน https://MDCserver:port/token ใน ESET PROTECT โดยลิงก์จะประกอบด้วยค่าดังต่อไปนี้:

MDC server - ชื่อเต็มของ DNS หรือที่อยู่ IP แบบสาธารณะของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน Mobile Device Connector (MDC) โดยจะสามารถใช้ชื่อโฮสต์ได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi ภายใน

พอร์ต - หมายเลขพอร์ตที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Mobile Device Connector

โทเคน - กลุ่มของอักขระที่สร้างโดยผู้ดูแลระบบในเว็บคอนโซล ESET PROTECT

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเครือข่ายของคุณโดยใช้ ESET PROTECT โปรดดูหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ต่อไปนี้:

วิธีการจัดการนโยบาย

วิธีสร้างงานไคลเอนต์

เรียนรู้เกี่ยวกับรายงาน