วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

มีหลายวิธีในการเปิดใช้งานESET Endpoint Security for Android ตัวเลือกของวิธีการเปิดใช้งานตลอดจนวิธีการแจกจ่ายอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ (หน้าเว็บ ESET เป็นต้น)

activation

หากต้องการเปิดใช้งาน ESET Endpoint Security for Android โดยตรงในอุปกรณ์ Android ให้แตะไอคอน เมนู ใน action_button_menu หน้าจอหลักของ ESET Endpoint Security for Android แล้วแตะ ใบอนุญาต

คุณสามารถใช้วิธีการใดๆ ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน ESET Endpoint Security for Android:

รหัสใบอนุญาต-สตริงที่ไม่ซ้ำกันในรูปแบบ XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX ซึ่งใช้เพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของใบอนุญาตและการเปิดใช้งานใบอนุญาต

ESET Business Account — บัญชีที่สร้างบนพอร์ทัลของ ESET Business Account ซึ่งมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน) ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการใบอนุญาตหลายใบจากได้จากตำแหน่งเดียว


note

ESET PROTECT สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โดยจะใช้ใบอนุญาตที่ผู้ดูแลระบบจัดหาให้