วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

นโยบายการตั้งค่าอุปกรณ์

ความปลอดภัยของอุปกรณ์ยังครอบคลุม นโยบายการตั้งค่าอุปกรณ์ ของคุณ (ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การใช้งานการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย) ซึ่งจะให้ตัวเลือกต่าง ๆ แก่ผู้ดูแลระบบในการติดตามการตั้งค่าอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดว่าการตั้งค่าเหล่านั้นอยู่ในสภาวะที่แนะนำหรือไม่

นโยบายการตั้งค่าอุปกรณ์ได้แก่:

Wi-Fi

ดาวเทียม GPS

บริการตำแหน่งที่ตั้ง

หน่วยความจำ

การโรมมิ่งข้อมูล

การโทรข้ามเขต

ที่มาที่ไม่รู้จัก

โหมดการแก้ไขปัญหา

NFC

การเข้ารหัสที่จัดเก็บ

อุปกรณ์รูท

device-security_117_1