วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ESET พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลหรือการสนับสนุนทางเทคนิคที่เกี่ยวกับ ESET Endpoint Security for Android หรืออผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ ESET

หากต้องการส่งการขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะไอคอนเมนู action_button_menu ใน ESET Endpoint Security for Android หน้าจอหลัก ให้แตะ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ > ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แล้วกรอกเขตข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

customer-care_007_1

ESET Endpoint Security for Android มีฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบขั้นสูงที่สามารถช่วยวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้ หากต้องการให้บันทึกแอพพลิเคชันแบบละเอียดแก่ ESET โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก ส่งบันทึกแอพพลิเคชัน ไว้อยู่ (เป็นค่าเริ่มต้น) คลิก ส่ง เพื่อส่งคำขอของคุณ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ESET จะติดต่อคุณตามที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้