วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การใช้งาน

ในส่วนนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามปริมาณของเวลาที่ผู้ใช้ในการใช้งานแอพพลิเคชันเฉพาะ หากต้องการกรองภาพรวมตามระยะเวลาการใช้งานให้ใช้ตัวเลือก ช่วงเวลา

appcontrol-deviceaudit_108_1