วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ละเว้นกฎ

ถ้าคุณจัดการ ESET Endpoint Security for Android ระยะไกลจาก ESET PROTECT คุณจะมีตัวเลือกในการกำหนดไฟล์ที่จะไม่ถูกรายงานว่าเป็นอันตราย ไฟล์ที่เพิ่มลงใน ละเว้นกฎ จะถูกละเว้นในการสแกนในอนาคต ในการสร้างกฎ คุณต้องระบุสิ่งต่อไปนี้ ในการสร้างกฎคุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อไฟล์ที่มีนามสกุล "apk" ที่เหมาะสม

ชื่อแพ็คเกจแอพพลิเคชัน เช่น uk.co.extorian.EICARAntiVirusTest

ชื่อของภัยคุกคามที่โปรแกรมป้องกันไวรัสตรวจพบ เช่น Android/MobileTX.A (จำเป็นต้องเติมช่องนี้)


note

คุณลักษณะนี้ไม่มีให้ใช้งานในแอพ ESET Endpoint Security for Android