Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Nowe funkcje w wersji 3

Dodane:

Obsługa wdrażania usługi MS Intune

Obsługa automatycznej migracji z OnPremise do Cloud

Usunięto:

Nadmiarowe funkcje związane z zarządzaniem urządzeniami po zarejestrowaniu za pośrednictwem MS Intune

Usunięto: Po zainstalowaniu w profilu służbowym ochrona przed wyłudzaniem informacji / ochrona webguard jest usuwana