Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Reguła blokady ekranu

device-security_030_1

W tej części administrator może wykonać następujące czynności:

ustawienie minimalnego poziomu zabezpieczeń (wzór, PIN, hasło) kodu blokady ekranu oraz ustalenie stopnia złożoności kodu (np. minimalnej długości kodu);

ustawienie maksymalnej liczby nieudanych prób odblokowania (po której urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych);

ustawienie maksymalnego terminu ważności kodu blokady ekranu;

ustawienie licznika czasu blokady ekranu;

Aplikacja ESET Endpoint Security for Android automatycznie powiadamia użytkownika i administratora o tym, czy bieżące ustawienia urządzenia są zgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie. Jeśli urządzenie nie jest zgodne z tymi zasadami, aplikacja automatycznie sugeruje użytkownikowi zmiany niezbędne do zapewnienia zgodności.