Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Blokowanie aplikacji na podstawie kategorii

1.Naciśnij kolejno opcje Kontrola aplikacji > Blokowanie > Blokuj aplikację > Blokuj według kategorii.

2.Wybierz wstępnie zdefiniowane kategorie, zaznaczając pola wyboru i naciśnij opcję Blokuj.