Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyjątki

Dotknij kolejno opcji Kontrola aplikacji > Blokowanie > Wyjątki > Dodaj wyjątek, aby utworzyć wyjątki i wykluczać określone aplikacje z listy blokowanych aplikacji. Administratorzy zarządzający programem ESET Endpoint Security for Android zdalnie mogą wykorzystać tę nową funkcję do ustalenia, czy dane urządzenie jest zgodne z obowiązującymi w firmie zasadami dotyczącymi zainstalowanych aplikacji.

appcontrol-blocking_147_1