Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uprawnienia

Ta funkcja umożliwia śledzenie działania aplikacji z dostępem do danych osobowych lub danych firmowych oraz umożliwia administratorowi monitorowanie dostępu do aplikacji na podstawie wstępnie zdefiniowanych kategorii uprawnień.

Niektóre aplikacje zainstalowane na urządzeniu mogą uzyskiwać dostęp do usług płatnych, śledzić lokalizację użytkownika oraz odczytywać jego dane osobowe, kontakty lub wiadomości tekstowe. ESET Endpoint Security for Android umożliwia kontrolowanie tego rodzaju aplikacji.

W tej części przedstawiono listę aplikacji posortowanych według kategorii. Naciskając poszczególne kategorie, można wyświetlić ich szczegółowe opisy. Informacje szczegółowe dotyczące uprawnień poszczególnych aplikacji można uzyskać po naciśnięciu nazwy danej aplikacji.

appcontrol-deviceaudit_041_1