Filtr hovorů

 

warning

Dostupnost této funkce

Pro využití Filtru hovorů v produktu ESET Endpoint Security for Android staženého z Google Play si nainstalujte aplikaci ESET SMS Tool. Více informací naleznete v dokumentaci k ESET SMS Tool nebo v Databázi znalostí.  

Prostřednictvím tohoto filtru můžete filtrovat příchozí/odchozí hovory na základě definovaných pravidel.

Když je blokován příchozí hovor, nezobrazí se žádné oznámení. Výhodou je to, že nebudete obtěžováni nevyžádanými hovory a vždy si můžete zkontrolovat v protokolu volání, které byly zablokovány.

important

Podpora funkce filtr hovorů

Filtr hovorů není dostupný na tabletech, které nepodporují příjem hovorů.

Pokud chcete zablokovat hovory z naposledy přijatého telefonního čísla, ťukněte na Blokovat posledního volajícího. Tím se vytvoří nové pravidlo filtru hovorů.