Filtr hovorů a zpráv

 

warning

Dostupnost této funkce

Pro využití Filtru hovorů v produktu ESET Endpoint Security staženého z Google Play si nainstalujte aplikaci ESET SMS Tool. Více informací naleznete v dokumentaci k ESET SMS Tool nebo v Databázi znalostí.  

 

Prostřednictvím tohoto filtru můžete filtrovat příchozí SMS/MMS zprávy a příchozí/odchozí hovory na základě definovaných pravidel.

Nevyžádané zprávy obvykle obsahují reklamy od poskytovatelů telefonních služeb a zprávy od neznámých nebo neurčených uživatelů. Termínem blokování zpráv se rozumí celý strom příchozích zpráv v sekci Historie. Když je blokována příchozí zpráva, nezobrazí se žádné oznámení. Výhodou je to, že nebudete obtěžováni nevyžádanými informacemi a vždy si můžete zkontrolovat v protokolu zprávy, které byly zablokovány.

important

Podpora funkce filtr hovorů a SMS

Filtr hovorů & SMS není dostupný na tabletech, které nepodporují příjem hovorů a zpráv. Filtrování SMS/MMS není funkční na zařízeních s OS Android 4.4 (KitKat) a novějším, protože od této verze je pro správu SMS používána jako primární aplikace Google Hangouts.

Pokud chcete blokovat hovory a zprávy z posledního přijatého telefonního čísla, ťukněte na položku Blokovat posledního volajícího, resp. Blokovat odesílatele poslední SMS. Tím se vytvoří nové pravidlo filtru hovorů & SMS.