Administrátorské kontakty

V této části můžete, po zadání administrátorské hesla, definovat seznam telefonních čísla, ze kterých je možné odesílat Anti-Theft příkazy na dané zařízení. Na uvedená čísla se budou zároveň odesílat upozornění související s Anti-Theft akcemi.