ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Anti-Theft

Anti‑Theft chráni vaše mobilné zariadenie pred neoprávneným používaním.

Ak stratíte vaše zariadenie alebo vám ho niekto ukradne a nahradí vašu SIM kartu novou (nedôveryhodnou) SIM kartou, aplikácia ESET Endpoint Security for Android zariadenie automaticky uzamkne a na vami vopred určené telefónne čísla sa rozpošle SMS správa s upozornením. Táto správa bude obsahovať telefónne číslo aktuálne vloženej SIM karty, číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity) a číslo IMEI vášho mobilného zariadenia (International Mobile Equipment Identity). Neoprávnený používateľ nezistí, že táto správa bola odoslaná, keďže sa automaticky zmaže z uložených konverzácií. Prostredníctvom technológie Anti-Theft si tiež môžete vyžiadať GPS súradnice vášho mobilného zariadenia alebo vymazať na diaľku všetky dáta uložené v zariadení.


important

Funkcia Dôveryhodné SIM karty nie je dostupná na zariadeniach so systémom Android 10 a novším.

Funkcie modulu Anti-Theft pomáhajú administrátorom chrániť stratené/ukradnuté zariadenie a zistiť jeho aktuálnu polohu. Jednotlivé akcie je možné spúšťať prostredníctvom nástroja ESET PROTECT.

Pri zasielaní príkazu cez nástroj ESET PROTECT príde potvrdenie priamo do ESET PROTECT.

Pokiaľ administrátor odošle vzdialený príkaz na vyhľadanie zariadenia prostredníctvom nástroja ESET PROTECT, dostane informácie o polohe zariadenia vo forme GPS súradníc.

Prostredníctvom nástroja ESET PROTECT je možné na zariadenie zasielať všetky príkazy modulu Anti-Theft. Nová funkcia určená na správu mobilných zariadení (Mobile Device Management) umožňuje administrátorom posielať príkazy modulu Anti-Theft pomocou niekoľkých kliknutí. Príkazy sú okamžite odoslané na vykonanie cez nový komponent (Mobile Device Connector), ktorý je súčasťou infraštruktúry ESET PROTECT.