Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Kiểm soát web:

Sử dụng cài đặt kiểm soát Web để bảo vệ công ty của bạn khỏi nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Kiểm soát Web có thể điều chỉnh quyền truy cập vào các trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mục đích là để ngăn chặn nhân viên truy cập các trang có nội dung không phù hợp hay có hại hoặc các trang gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất.

Người sử dụng lao động hoặc quản trị viên hệ thống có thể cấm truy cập vào hơn 27 danh mục trang web được xác định trước và hơn 140 danh mục con và ghi lại những lượt truy cập này.

Kiểm soát web là một tính năng được quản lý. Tất cả các cài đặt được kiểm soát từ ESET PROTECT Cloud.


note

Để Kiểm soát Web hoạt động, thiết bị được quản lý phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Phiên bản ESET Endpoint Security for Android từ 3 trở lên.

Phiên bản Android từ 8 trở lên.

Đã đăng ký ở ESET PROTECT Cloud với quyền quản trị viên của thiết bị.

Các trình duyệt được bảo vệ

Chrome

Chrome Beta

Firefox

Firefox Beta

Opera

Opera Beta

Opera Mini

Opera Mini Beta

Trình duyệt Opera TV

Samsung Internet

Mint

Trình duyệt Yandex

DuckDuckGo

Trình duyệt Kiwi

Edge

Silk ở các thiết bị Amazon

Trình duyệt Mi

Trình duyệt Xiomi Mi

Vewd ở Android TV

Các ứng dụng sử dụng các thành phần trình duyệt được bảo vệ để xem web cũng được bảo vệ.