Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Có gì mới trong phiên bản 3

Đã thêm:

Hỗ trợ triển khai MS Intune

Hỗ trợ di chuyển tự động từ OnPremise lên Cloud

Đã loại bỏ:

Chức năng liên quan đến quản lý thiết bị dự phòng khi đăng ký qua MS Intune

Đã loại bỏ: Khi được cài đặt trong hồ sơ công việc, chống lừa đảo/bảo vệ web sẽ bị loại bỏ