วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

นำเข้าการตั้งค่า

หากต้องการนำเข้าการตั้งค่าจากไฟล์ที่อยู่ในอุปกรณ์ ให้ใช้แอพพลิเคชันเรียกดูไฟล์เพื่อค้นหาไฟล์การตั้งค่าแล้วเลือกESET Endpoint Security for Android

คุณยังสามารถนำเข้าการตั้งค่าโดยเลือกไฟล์ในส่วน ประวัติ ได้อีกด้วย