วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชัน 3

เพิ่มแล้ว:

รองรับการปรับใช้ MS Intune

รองรับการย้ายอัตโนมัติจาก OnPremise ไปยังคลาวด์

ลบออกแล้ว

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์ซ้ำซ้อนเมื่อลงทะเบียนผ่าน MS Intune

ลบออกแล้ว เมื่อติดตั้งภายใต้โปรไฟล์การทำงาน การป้องกันฟิชชิ่ง/การปกป้องเว็บจะถูกลบออก