วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การติดตั้งภายในบนอุปกรณ์

ESET Endpoint Security for Android ให้ทางเลือกแก่ผู้ดูแลระบบในการตั้งค่าและจัดการ Endpoint ในระบบ หากผู้ดูแลเลือกที่จะไม่ใช้ ESET PROTECT การตั้งค่าแอพพลิเคชันทั้งหมดจะได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านผู้ดูแล ดังนั้นแอพพลิเคชันจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตลอดเวลา

หากผู้ดูแลระบบในบริษัทขนาดเล็กตัดสินใจที่จะไม่ใช้ ESET PROTECT แต่ยังต้องการปกป้องอุปกรณ์ของบริษัทและใช้นโยบายความปลอดภัยพื้นฐาน ผู้ดูแลระบบมีสองทางเลือกในการจัดการอุปกรณ์ในระบบ:

1.การเข้าถึงแต่ละอุปกรณ์ของบริษัททางกายภาพและกำหนดค่าการตั้งค่าด้วยตนเอง

2.ผู้ดูแลระบบสามารถเตรียมการกำหนดค่าที่ต้องการในอุปกรณ์ Android ของตน (ซึ่งติดตั้ง ESET Endpoint Security for Android ไว้อยู่) แล้วส่งออกการตั้งค่าเหล่านี้ไปที่ไฟล์ได้ โปรดดูในส่วน นำเข้า/ส่งออกการตั้งค่า ของคู่มือนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) ผู้ดูแลระบบสามารถแชร์ไฟล์ที่ส่งออกร่วมกับผู้ใช้ปลายทางได้ (โดยแชร์ผ่านทางอีเมล เป็นต้น) ซึ่งผู้ใช้ปลายทางสามารถนำเข้าไฟล์นั้นไปยังอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้งาน ESET Endpoint Security for Android อยู่ได้ เมื่อผู้ใช้เปิดและยอมรับไฟล์การตั้งค่าที่ได้รับ ไฟล์จะนำเข้าการตั้งค่าทั้งหมดโดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานแอพพลิเคชัน (รวมถึงข้อมูลใบอนุญาตที่มี) การตั้งค่าทั้งหมดจะได้รับการป้องกันโดยรหัสของผู้ดูแล