วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การอนุญาต

คุณลักษณะนี้จะติดตามพฤติกรรมของแอพพลิเคชันที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบริษัท และช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามการเข้าถึงแอพพลิเคชันตามหมวดหมู่การอนุญาตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

บางแอพพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณอาจเข้าถึงบริการที่ทำให้คุณเสียเงิน ติดตามที่อยู่ของคุณ หรืออ่านข้อมูลประจำตัว รายชื่อผู้ติดต่อ หรือข้อความของคุณ ESET Endpoint Security for Android ให้การตรวจสอบแอพพลิเคชันเหล่านี้

ในส่วนนี้คุณสามารถดูรายการแอพพลิเคชันที่เรียงตามหมวดหมู่ได้ แตะที่แต่ละประเภทเพื่อดูคำอธิบายโดยละเอียด โดยละเอียด ข้อมูลการอนุญาตของแต่ละแอพพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้โดยการแตะที่แอพพลิเคชันนั้น ๆ

appcontrol-deviceaudit_041_1