วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

บันทึกการสแกน

บันทึกการสแกนถูกสร้างขึ้นหลังจากการสแกนตามกำหนดการแต่ละรายการหรือการสแกนอุปกรณ์ที่เรียกใช้งานด้วยตนเอง

บันทึกแต่ละรายการจะบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับ:

วันที่และเวลาของเหตุการณ์

ช่วงเวลาของการสแกน

จำนวนไฟล์ที่สแกน

ผลการสแกนหรือข้อผิดพลาดที่พบระหว่างการสแกน

antivirus_170_1