วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ข้อมูลหน้าจอล็อค

ผู้ดูแลระบบจะสามารถกำหนดข้อมูลที่กำหนดเอง (ชื่อบริษัท ที่อยู่อีเมล์ ข้อความ) ซึ่งจะแสดงเมื่ออุปกรณ์ถูกล็อค พร้อมให้ตัวเลือกในการโทรไปยังหนึ่งในผู้ติดต่อที่เป็นผู้ดูแลระบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลนี้ได้แก่:

ชื่อบริษัท (ไม่จำเป็น)

ที่อยู่อีเมล (ไม่บังคับ)

ข้อความที่กำหนดเอง