ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Importera inställningar

Om du vill importera inställningarna från en fil på enheten använder du ett filhanteringsprogram för att leta upp inställningsfilen och väljer ESET Endpoint Security for Android.

Inställningar kan även importeras genom att du väljer en fil i avsnittet Historik.