ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Lokal installation i enheten

ESET Endpoint Security for Android gör det möjligt för administratörer att konfigurera och hantera Endpoint lokalt om de väljer att inte använda ESET PROTECT. Alla programinställningar skyddas med administratörslösenordet, så programmet är alltid under full kontroll.

Om administratören på ett litet företag bestämmer sig för att inte använda ESET PROTECT men ändå vill skydda företagets enheter och tillämpa grundläggande säkerhetspolicyer, så finns det två alternativ för att hantera enheterna lokalt:

1.Fysisk åtkomst till varje företagsenhet och manuell konfiguration av inställningarna.

2.Administratören kan förbereda önskad konfiguration i sin Android-enet (med ESET Endpoint Security for Android installerat) och exportera dessa inställningar till en fil – se avsnittet Importera/exportera inställningar i den här guiden för mer information). Administratörer kan dela den exporterade filen med slutanvändare (exempelvis via e-post) – de kan importera filen till alla enheter som kör ESET Endpoint Security for Android. När användaren öppnar och accepterar den mottagna inställningsfilen importeras alla inställningar och programmet aktiveras automatiskt (förutsatt att lincensinformationen inkluderats). Alla inställningar skyddas med administratörslösenordet.